PlaySafe

Salgsbetingelser for PlaySafe

Gældende fra 01.07.2017.

Oversigt

1. Indledning

2. Bestilling af varer

3. Priser og betaling

4. Levering

5. Fortrydelsesret

6. Reklamation

7. Klager

8. Personoplysninger og cookies

9. Lovvalg

10. Forbehold

Bilag: Standard fortrydelsesformular

1. Indledning

Disse e-handelsbetingelser gælder for køb foretaget af forbrugere på denne webshop, som ejes og drives af PlaySafe, herefter kaldet ”PlaySafe”, ”vi” eller ”os”.

Vi anbefaler, at du læser e-handelsbetingelserne grundigt igennem, inden du handler på webshoppen.

Du skal særligt være opmærksom på de tekster, som er fremhævet med kursiveret skrift.

2. Bestilling af varer

Du kan bestille online 24 timer i døgnet. Vi afsender bestillinger mandag til torsdag i tidsrummet fra kl. 16:00-18:00 og søndag kl. ca. 14:30. Vi bestræber os på, at bestillinger inden kl. 12:00 sendes ved førstkommende forsendelse. Du vil modtage særskilt meddelelse om afsendelse, hvoraf også vil fremgå hvordan du følger bestillingen.

Du er ansvarlig for, at de kundeoplysninger du indtaster som led i et køb, er korrekte, idet vi ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.

3. Priser og betaling

Den gældende pris er den, som på tidspunktet for bestillingen er angivet i den samlede oversigt over ordren, inden du accepterer. Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) inkl. moms (25 %).

Vi accepterer følgende betalingsmidler: Visa/Dankort (kræver netbanksverificering), Visa (kræver netbanksverificering), MasterCard (kræver netbanksverificering), Visa Electron (kræver netbanksverificering). PlaySafe tilbyder ikke mulighed for forudbetaling.

Medmindre andet er angivet, skal den samlede pris inkl. eventuelle leveringsomkostninger være betalt, inden vi kan udsende/udlevere varen.

4. Levering

Varer bestilt på vores webshop leveres udelukkende i Danmark, med undtagelse af Nigeria og Færøerne medmindre andet er skriftligt aftalt.

Vores til enhver tid gældende fragtgebyrer er tilgængelig via vores hjemmeside eller kan oplyses på forespørgsel.

Forventet leveringstid er angivet under hvert produkt på webshoppen. Medmindre andet er angivet, kan det faktiske leveringstidspunkt variere med nogle dage afhængig af den valgte speditør/leveringsform.

5. Fortrydelsesret

Ifølge gældende lovgivning har du 14 dages fortrydelsesret, men når du handler hos os har vi udvidet denne ret til, at du kan fortryde købet inden for 45 dage regnet fra den dato du modtager varen eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.

Fortrydelsesretten kan udøves uden at angive nogen bestemt grund ved at sende en meddelelse til os herom, inden for ovennævnte frist, via e-mailadressen: supportsupportsupportsupportsupportsu[email protected]os.dk, telefonisk på TELEFONNUMMER eller ved at benytte vores hjemmeside. Vi henstiller til, at du opretter en fortrydelsessag på vores hjemmeside ved at logge ind på Min Side på www.os.dk. Her skal du benytte funktionen ”Benyt 45 dages fortrydelsesret”. Når du har oprettet en retursag, vil du senere modtage en e-mail med instruktioner om, hvorledes du sender pakken tilbage til os. Du kan også vælge at bruge den standardfortrydelsesformular, som findes i bunden af dette dokument, hvilket dog ikke er et krav.

BEMÆRK: Du kan ikke udøve fortrydelsesretten ved blot at nægte at modtage varen eller ved at undlade at afhente den ved transportøren.

Vi anbefaler, at du altid anfører dit ordrenummer i meddelelsen om fortrydelse for at undgå fejl og forsinkelser. Dette er dog ikke et krav.

BEMÆRK: Fortrydelsesretten gælder ikke (i) for varer, som er blevet tilpasset dine personlige specifikationer, (ii) for varer hvor du har fjernet forseglingen/emballagen, og hvor varen af hensyn til sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, hvilket eksempelvis gør sig gældende for in-ear-hovedtelefoner, (iii) for plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på, (iv) levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret samt (v) levering af specialkonfigurerede computere.

Hvis du sender en meddelelse om fortrydelse af købet, skal du efterfølgende returnere varen til os på adressen angivet nedenfor uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter du gav meddelelse om, at du ville fortryde købet. Vi kan kræve dokumentation for, at varen er afsendt inden fristens udløb.

os dækker fragtomkostningerne forbundet med returnering af varen, hvilket dog er betinget af, at du retter henvendelse til os og følger de efterfølgende modtagne instruktioner om, hvorledes pakken sendes tilbage til os. Opfyldes denne betingelse ikke, skal du selv bære omkostningerne forbundet med returnering af varen, medmindre vi har leveret varen til dig ved en fejl, eller hvis varen ved modtagelsen var beskadiget eller defekt. Vi har ikke mulighed for på forhånd at angive prisen for returforsendelsen, da dette bl.a. afhænger af varens vægt samt valg af transportør mv.

Hvis varen sendes retur, skal den være pakket forsvarligt, og du bedes venligst vedlægge en kopi af meddelelsen om fortrydelse og/eller angive ordrenummeret på pakken. Derudover vil det lette ekspeditionen, hvis du vedlægger et udprint af den PDF, som var med i mailen, du modtog omkring din retursag.

Pakken skal sendes til:

os Services

Postboks 127

9200 Københavns Pakkecenter

Returnerede varer skal være i god og ubeskadiget stand. Hvis returnerede varer viser tegn på skade eller brug, udover hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på, hæfter du for forringelse af varens værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Betaling for varen bliver tilbageført snarest muligt og under alle omstændigheder senest 14 dage efter vores modtagelse af din meddelelse om fortrydelse. Vi forbeholder os dog retten til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen/varerne retur til inspektion, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret, alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst.

Hvis du ophæver købet i overensstemmelse med disse e-handelsbetingelser, refunderer vi købsprisen fratrukket eventuel værdiforringelse. Vi refunderer desuden dine oprindelige forsendelsesomkostninger (dog ikke ekstraomkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering), såfremt købet ophæves for alle de bestilte varer. Vi foretager tilbagebetalingen under anvendelse af samme betalingsmiddel, som du benyttede til at foretage den oprindelige transaktion.

BEMÆRK: Dit krav på tilbagebetaling omfatter ikke eventuelle gebyrer for brug af kreditkort eller andre betalingsmidler, som vi har betalt til indløser.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Hvis du ønsker mere information vedrørende din fortrydelsesret, kan du besøge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: http://www.kfst.dk/Forbrugerforhold.

6. Reklamation

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb. Du har som udgangspunkt 2 års reklamationsret fra varens modtagelse ifølge købeloven, såfremt du mener, at den vare du har modtaget, er mangelfuld. Du skal indenfor ”rimelig tid” efter, at have konstateret en fejl/mangel ved varen, give os besked herom på e-mailadressen: supportsupportsupportsupportsupportsu[email protected]os.dk, telefonisk på TELEFONNUMMER eller ved at benytte vores hjemmeside. Vi henstiller til, at du opretter en reklamationssag på vores hjemmeside ved at logge ind på din kontoside på www.os.dk. Her skal du benytte funktionen ”Benyt Reklamationsret”. Når du har oprettet en reklamationssag, vil du senere modtage en e-mail med instruktioner om, hvorledes du sender pakken tilbage til os, producenten eller vores servicepartner.

Vær opmærksom på at batterier til bærbare computere anses som slidtagedele med begrænset levetid, der kan være under 2 år.

os tilbyder 3 års garanti på computere, der er samlet af os (os PC). Det vil fremgå af produktbeskrivelsen, såfremt den udvidede garanti gælder.

Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Hvis du reklamerer over en vare, skal du skriftligt beskrive manglen/fejlen og vedlægge en kopi af din faktura, som du kan finde under Min Side / Fakturahistorik. Vi anbefaler at du vedlægger et udprint af den PDF, som var med i mailen, du modtog omkring din reklamationssag, da det letter sagsbehandlingen, og minimerer ekspeditionstiden for reklamationen.

Hvis din reklamation er berettiget (varen er mangelfuld), kan du enten få varen ombyttet, repareret, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængigt af den konkrete situation, og (rimelige) fragtomkostninger refunderes til dig.

Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Backup af dine data er yderst vigtig, da vi både ved returnering og reparation af varer samt ved installation af nyt hardware i de fleste tilfælde sletter alt indhold på maskinen/komponenten.

Såfremt en undersøgelse foretages af producenten og/eller en af vores servicepartnere, og varen viser sig ikke at være mangelfuld, kan du blive pålagt et undersøgelsesgebyr, hvis størrelse bliver fastsat i henhold til producenten og/eller vores servicepartners til enhver tid gældende praksis for undersøgelses- og forsendelsesgebyr. Du vil i forbindelse med oprettelsen af din reklamationssag blive oplyst om undersøgelsesgebyrets maksimale størrelse, såfremt varen ikke anses for at være mangelfuld.

Hvis du på eget initiativ iværksætter tiltag for at udbedre en mangel refunderer os ikke disse udgifter og din reklamationsret kan desuden bortfalde.

7. Klager

Hvis du ønsker at klage over dit køb, kan du skrive til os via e-mail på: [email protected]

Du kan også altid klage til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Find mere information via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives via hjemmesiden: http://ec.europa.eu/odr.

9. Lovvalg

Disse e-handelsbetingelser, og enhver købsaftale vedrørende køb af varer fra os, er underlagt dansk ret, undtaget danske lovvalgsregler og CISG.

10. Forbehold

Vi tager forbehold for tastefejl, udsolgte varer og force majeure, herunder leveringssvigt fra vores leverandører.

 

Bilag: Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til PlaySafe, PlaySafe Services, Dabsvej 92, 9200 Aalborg

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

Bestilt den (*)/modtaget den (*):

Forbrugerens navn (Forbrugernes navne):

Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse):

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) ______________________

Dato ______________________

(*) Det ikke relevante udstreges